Welkom by SAGO

Suid-Afrikaanse Grondopnemers Organisasie

sponsor-nwk

NWK Groep

Trotse SAGO-Borg

sponsor-omnia

Omnia Nutrilogie

Trotse SAGO-Borg

22 & 23 Junie 2017

Hosted by Monsanto – Wimpie Maré

SASSO Workshop Bothaville

Workshop Program

 

soil profile

Doelstelling van Vereniging

Die bevordering en uitbouing van die kartering van grond deur:

  • Die skepping van geleenthede vir vrye gedagtewisseling deur grondkarteerders in Suid-Afrika;
  • Bevordering van skakeling tussen die Organisasie en ander liggame met gemeenskaplike of soortgelyke belange, beide in Suid-Afrika en in die buiteland;
  • Die verkryging en verspreiding van kennis, inligting en idees wat op gronkartering betrekking het by wyse van samesprekings en publikasies;
  • Die beheer en registrasie van grondkarteerders om die standaarde binne die werksveld te behou en te verhoog;
  • Bevordering van die werk en belange van lede van die professie;
  • Die aanmoediging van wetenskaplike opleiding in grondkunde; en
  • Enige ander funksie in belang van grondkunde te vervul.