Welkom by SAGO

Suid-Afrikaanse Grondopnemers Organisasie

sponsor-nwk

NWK Groep

Trotse SAGO-Borg

sponsor-omnia

Omnia Nutrilogie

Trotse SAGO-Borg

16 & 17 March 2017

Andre Olivier and his team from OMNIA will be our hosts for the first workshop in 2017!

SASSO Workshop Bethlehem

Workshop Preliminary Program

 

soil profile

Doelstelling van Vereniging

Die bevordering en uitbouing van die kartering van grond deur:

  • Die skepping van geleenthede vir vrye gedagtewisseling deur grondkarteerders in Suid-Afrika;
  • Bevordering van skakeling tussen die Organisasie en ander liggame met gemeenskaplike of soortgelyke belange, beide in Suid-Afrika en in die buiteland;
  • Die verkryging en verspreiding van kennis, inligting en idees wat op gronkartering betrekking het by wyse van samesprekings en publikasies;
  • Die beheer en registrasie van grondkarteerders om die standaarde binne die werksveld te behou en te verhoog;
  • Bevordering van die werk en belange van lede van die professie;
  • Die aanmoediging van wetenskaplike opleiding in grondkunde; en
  • Enige ander funksie in belang van grondkunde te vervul.